Verkoop voormalige huurwoningen

In 1999 heeft Barten Tiemessen ERA Makelaars van de Woningstichting de opdracht gekregen om de verkoop te verzorgen van een groot aantal (voormalige) huurwoningen. 
In samenwerking met notarissen, een vastgoedbeheerder en een bouwkundig bureau hebben wij zorg gedragen voor de splitsing in appartementsrechten, het oprichten van de V.v.E.’s, onderzoek naar de bouwkundige staat van de woningen en tot slot het taxeren van alle in het verkoopprogramma opgenomen huurwoningen. 

Met de verkoop van woningen komt de Woningstichting tegemoet aan de vraag vanuit de markt, huurders willen graag een eigen woning. Daarnaast draagt de verkoop bij aan het bekostigen van het strategisch voorraadbeleid. De Woningstichting biedt huurders de mogelijkheid om hun “eigen” woning te kopen, maar zij mogen natuurlijk ook blijven huren. In dat geval verkoopt de Woningstichting de woning als deze vrijkomt. 
In het verkoopprogramma hebben we voornamelijk appartementen in het lagere prijssegment van de markt, welke dus zeer geschikt zijn voor starters op de koopmarkt. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer (0317) 422600.